Ve Světle Pravdy

Kniha Ve Světle Pravdy Poselství Grálu od Abdrushina je dílem, které změnilo můj život od nevědomého tápání ke smysluplné cestě. Je mi pochodní i posilou na této cestě.

Jeho prožíváním jsem se začala zbavovat stínů a bolavých míst a nacházet ve všem, co mě obklopuje, hlubší smysl. A také samu sebe, své místo v nádherném soukolí Božího Stvoření.

Vyrostla jsem v prostředí, kde se o víře a věčných hodnotách nemluvilo. Asi jako velká část mé generace. Jako poslušné dítko doby jsem doplula do zátoky ateismu. A přece až teď vím, že jsem byla i tenkrát z hloubi duše věřící. Projevovalo se to tím, že jsem hluboce věřila v Lásku. Na počátku své dospělosti jsem hledala, zoufale a marně, její naplnění v lásce pozemské, než jsem pochopila, kde je její Zdroj. A že tento Zdroj je neoddělitelný nejen od Lásky, ale také od Spravedlnosti.

Je tak osvobozující nejezdit po cestách svého života slepě, od příkopu k propasti, ale učit se vnímat řeč Stvoření! Poznávat Zákony, učit se, tak jako dítě ve škole. Učit se být dobrým dítkem. Jeho dítkem! To neznamená nedělat chyby, vždyť chybami se člověk učí. A představte si, že máme učebnici! Nádhernou, živou, je všude kolem nás! Není třeba sedět v lavicích, s rukama za zády …

 

Otvírám dokořán

bez vrzání
jen s nadějí
Světlo proudí
zlé duchy vyhání

Je to tak snadné
neuzavírat se,
být znovu jako dítě
bez ostrých hran