Příběhy ze života

Živé proudy a bludné balvany v nás

Tak bych nazvala seriál poznatků a malinkých příběhů, svého dlouholetého pozorování a prožívání života. Nabízím svůj úhel pohledu na to, jak jsme uzpůsobeni, jak je uspořádán svět a hlavně lidé v něm.