Co je přirozené a zdravé?

Zdravý životní styl není jen zdravá stava a tělesný pohyb, ale také čisté myšlení a vědomé životní postoje. Naštěstí na to nejsme sami. Díky živlům, přírodním silám a především z lásky našeho Stvořitele žijeme a smíme se vyvíjet. Soukolí nádherného Stvoření je dokonalé. Máme dvě možnosti: jednu bolavou – neposlouchání a nerespektování zákonů života anebo druhou – taky zpočátku bolavou, ale s dobrým koncem – vřazení se do tohoto nádherného Díla, jehož jsme součástí.

Oddělovat duši od těla je jako oddělovat matku od dítěte, léčit jednotlivé nemocné části těla zvlášť, může být někdy podobně nemoudré, jako vytírat vodu na podlaze a neopravit prasklou vodovodní bateriii. Toto povědomí se znovu začíná šířit veřejností a lékaři se budou muset vrátit ke kořenům, k tomu, čím se řídili také lékaři starých národů. Jelikož zatím to nechtějí moc slyšet a hlavně praktikovat, obracejí se mnozí nemocní lidé na bylinkáře a léčitele. A tak vedle sebe žije obojí a nedá se tento proces obrody zastavit. Kdo by zadržel trávu růst? Roste tráva, rostou léčivé bylinky i vyšlechtěné rostliny, roste nevzhledný plevel, šíří se parazité. A tak je to i na poli léčení a uzdravování. Nedá se a ani nemá vše vyrýt a zalít betonem. Kdo by chtěl žít na betonu? Kdo by chtěl polykat jen chemické léky?

Na naše zdraví má vliv nejen to, v jakém prostředí žijeme, co jíme, dýcháme… To je nepochybný vliv prostředí. Ale potom jsme tu my sami. Nebo předtím? Na naše zdraví máme jistě vliv my sami, jak a kolik se pohybujeme, ale také jak spíme, jak dýcháme, mluvíme… Co prožíváme, jaký je náš myšlenkový svět, čím jsme prostoupeni? Strachem, starostmi nebo důvěrou a radostí? Od sebe neutečeme, lépe je se smířit sám se sebou. Smířit neznamená rezignovat, ale poznat se, přiznat se a mít se rád takového, jaký jsem. Chybami se učit. Vždyt se to říká: „Chybami se člověk učí.“

Co nás může léčit? Slovo, modlitba. Práce, odpočinek, jejich vzájemná rovnováha. Procházky na čerstvém vzduchu. Masáže, léčivé prameny… Léčivý magnetismus. Kameny. Bylinky a léčivé přípravky z nich. Aromaterapie, arteterapie, muzikoterapie. Homeopatie. Uvědomění si a narovnávání svých omylů a nesprávných vnitřních postojů.