Střípky z knih

V mnohých knihách se moudrost a povzbuzení skrývá. Na stránce Střípky z knih budeme uveřejňovat úryvky z knih klasiků i méně známé. To, co se srdce dotkne, k zamyšlení nebo radosti vede.

 

„Štěstí nespočívá v tom, že můžeš dělat co chceš, ale v tom, že vždy chceš to, co děláš.“

L.N.Tolstoj

 

„Není to život každý dlouhý, jenž čítá mnoho let, nýbrž jen ten je dlouhý, jenž čítá mnoho skutků vesmírných, není každé bytí životem, nýbrž jen to, co vetká se v člověčenstvo. Odečtěme od svého života dny a hodiny, jež byly prázdné a nahlédněme, co zbývá?“

Božena Němcová